Sebastian123x1

12 tekstów – auto­rem jest Se­bas­tian123x1.

Gdy wrócę do do­mu w plas­ti­kowym opa­kowa­niu, może wte­dy zro­zumiecie co czułem!?! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 lipca 2010, 15:06

Gdy za­bija się umysł to i ser­ce niepotrzebne 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 czerwca 2010, 20:58

Jed­no życie, jed­na miłość, je­den smu­tek, jed­na śmierć! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 kwietnia 2010, 22:30

Po­wiedz ko­muś, że piszesz wier­sze to Cie wyśmieje, po­wiedz że są dla niego to nas­ta­nie głucha cisza. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 24 kwietnia 2010, 13:50

Żeby mnie zro­zumieć mu­sisz naj­pierw poz­nać dob­rze włas­ne serce... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 kwietnia 2010, 12:37

Wo­lałbym um­rzeć te­raz wiedząc ze ko­goś kocham niż umierać w sa­mot­ności całe życie... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Nikt nie pot­ra­fi bar­dziej zniszczyć miłości jak my sami... 

myśl
zebrała 4 fiszki

Gdy pat­rze na Ciebie, widzę ze tracę sa­mego siebie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Pieniądze, są jak za­baw­ki można mieć al­bo nie , a miłość to uczu­cie, które łączy ludzi na całe życie. 

myśl

Miłość to wiel­kie uczu­cie ten kto w nią nie wie­rzy nig­dy jej nie znajdzie. 

myśl
zebrała 2 fiszki
Sebastian123x1

....

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność